Ako želite da vam se poveća kvalitet, profit i zadovoljstvo, bilo da ste velika multinacionalna kompanija, srednje ili malo preduzeće, krenite sa nama u razvojni projekat - jedini pristup koji, kombinujući procenu, HR konsalting, koučing, trening i praćenje, dugoročno obezbeđuje rast i uspeh cele kompanije.

Situaciono rukovođenje II

Danas, više nego ikad, moramo da radimo više, brže i bolje, uz korišćenje sve manje resursa. Iz tog razloga razvijanje sopstvenih ljudi je sada preduslov za postizanje konkurentske prednosti. Dobro zadati zadaci vode ka tome da zaposleni budu maksimalno produktivni i zadovoljni. Na taj način ne samo da oni rastu, već sa njima rastemo i mi kao rukovodioci. Dajući im zadatke koje oni u jednom trenutku počinju da samostalno obavljaju, mi sebi stvaramo prostor za druge obaveze i smanjujemo nivo stresa. Pročitajte više

Timski koučing!

Želite li da vaš tim iskoristi sve svoje kapacitete, dostigne maksimalni učinak i izgradi zdravu atmosferu? Timski koučing omogućava da se razviju puni potencijali vašeg tima, a da pri tom svaki član bude motivisan da pruži svoj maksimum - ne zato što je primoran već zato što to želi. Timski koučing podiže efikasnost i efektivnost timova na viši nivo prepoznavajući zajedničku viziju i vrednosti tima. Tim postaje više od skupa pojedinačnih članova – postaje jedinka koja sigurnim koracima ide ka svom cilju, koristeći zajedničke snage. Saznajte kakoPročitajte više o timskom koučingu u našem članku

Simulacija poslovanja Sim Tim

Simulacija poslovanja!

H.art je od maja 2016. godine postao akreditovani zastupnik simulacije poslovanja Sim Team, koja je sve više u upotrebi kao trening i asesment alat širom Evrope. Simulacija omogućava da se učesnici stave u realne poslovne situacije gde je neophodno donositi brze a kvalitetne odluke kako bi se obezbedio opstanak i dobro pozicioniranje kompanije na tržištu. Učesnici se raspoređuju u timove, a zauzimaju uloge Generalnog direktora, HR Menadžera, Finansijskog Menadžera i Menadžera Prodaje. Simulacija je lako prilagodljiva različitim vrstama kompanija i potrebama treninga, a našla je primenu i kao zabavna i korisna tim bilding aktivnost.
Pročitajte više o Sim Team poslovnoj simulaciji...