Opšte informacije o H.art-u

Naš centar za razvoj ljudi i kompanija nosi u sebi tim saradnika koji čini oko deset iskusnih konsultanata. Naši konsultanti dolaze iz različitih profesija (psiholozi, andragozi, inženjeri, ekonomisti...) i svako od njih ima svoje polje ekspertize HR konsaltinga i razvoja, tako da sinergetski pokrivamo široki spektar usluga u oblasti HR-a.

H.art je sertifikovani partner Blanchard International Serbia, time i zvanični predstavnik Ken Blanchard Companies programaza Srbiju, među kojima je i program Situaciono rukovođenje II.Nalazimo se u Business Advisory Service (TAM BAS) bazi konsultanata, članovi smo The European Mentoring & Coaching Council (EMCC), Udruženja Poslovnih Konsultanata Srbije (UPKS) i Udruženja Poslovnih Žena (UPŽ)

Naša misija

U svom radu mi jasno stremimo razvijanju ljudi i podizanju njihovih kompetenci na viši nivo i unapređenju procesa u kompaniji. To radimo sa ciljem povećanja zadovoljstva, lakoće poslovanja i produktivnosti i samim tim poboljšanja funkcionisanja dela ili kompanije u celosti što se uvek odražava i na povećanje profita kompanije. To postižemo direktnim radom sa zaposlenima, radom sa vlasnicima, menadžmentom, HR službom, internim trenerima ili uvođenjem sistemskih HR rešenja u kompaniju.

Naše vrednosti

Mi imamo naše vrednosti koje transparentno nosimo svuda sa sobom!
Krećemo od toga da je uvek isplativije ulagati u zaposlene i razvijati ih, nego ih menjati. Prosto, ljudi su kompanija i shodno tome, svaka naša aktivnost ima za cilj unapređenje i razvoj nekog aspekta funkcionisanja ljudi i/ili procesa odnosno sistema u kompaniji.
Verujemo da ono što osoba, tim ili kompanija u svakom trenutku postiže nikako nije i njihov krajnji kapacitet, već da je samo potrebno neki aspekt promeniti ili unaprediti pa da se manifestuje naredni nivo njihovog potencijala, pa sledeći i tako dalje.
Osnovni kriterijum koji imamo na umu šta god da radimo je da li je to konstruktivno, da li to pravi pomak na polju produktivnosti i postignuća, i čini nas i efektivnijim i efikasnijim i ujedno dovodi do primene naučenog i vidljivih rezultata.
Kako se sve što radimo pažljivo kreira za potrebe konkretnog klijenta, inovativnost i kreativnost nam puno pomažu u tome. Osim toga, sve što učinimo i izgovorimo ima za cilj da osobama i kompanijama sa kojima radimo donese dobit ne samo u bliskoj budućnosti, nego i dugoročno gledano.
U radu i komunikaciji zastupamo otvorenost u svakom pogledu, kao i saradnju tj. nalaženje “zajedničkog imenitelja”, što vodi postizanju optimalne dobrobiti za sve učesnike.
Fleksibilni smo i prilagođavamo se potrebama klijenata i saradnika, ali tako da kvalitet usluge uvek ostaje na visokom nivou, odnosno uvek postoje jasne granice koje određuje profesionalizam pre svega, što podrazumeva i obavezno poštovanje etičkih postulata.
I na kraju, iako je jedno od osnovnih načela u našem radu fokusiranost, ono na šta se uvek vraćamo je izbalansiranost različitih elemenata jednog sistema bilo da posmatramo kompaniju u celosti ili svakog zaposlenog pojedinačno.