Procena kompanije

Na nivou kompanije se radi nekoliko vrsta procena i analiza: procena oblasti za unapređenje kompanije, procena organizacione kulture, procena zadovoljstva zaposlenih. Svaka od njih se vrši na nekoliko načina i on se uvek određuje u skladu sa potrebama kompanije i okvirnim planom kasnijeg razvoja. U jednom slučaju konsultanti putem strukturisanih intervjua prikupljaju informacije od ključnog uzorka ljudi iz kompanije. Druga opcija uključuje zaposlene kao aktivne učesnike u proceni i analizi i tada se koristi radioničarski rad, koji dosta nalikuje fokus grupama (ovakav proces ostavlja prostor i da se na licu mesta donose odluke i planira unapređenje). Ređe se koristi i metod anketiranja zaposlenih.

Procena KompanijeOvakve procene mogu biti same sebi cilj ili služiti kao osnova za postavljanje razvojnih ciljeva i plana razvoja u projektima ili pak internom kompanijskom razvoju. Pažljivo urađena i objektivna procena potreba za razvojem u kompaniji daje mogućnost i retesta nakon sprovedene usluge  ili projekta u kompaniji, čime se mere efekti.

Rekli su o nama i našim procenama:

“H.art radi odličnu analizu potreba kompanije. Kao konsultant Marija Pavić je pouzdana, profesionalna - odlična saradnica. Njene glavne osobine su: upečatljiva, visok integritet i dobar vrednosni sistem.”

Slađana Marjanović, HR, BB Trade