Procena kompetencija zaposlenih

Procena ili asesment (assessment) predstavlja strukturisani pristup utvrđivanju određenih psiholoških karakteristika i kompetenci zaposlenih. Cilj ovakvog pristupa jeste dobijanje informacija o kapacitetima zaposlenih, njihovim potencijalima i ograničenjima radi što preciznijeg predviđanja njihovog individualnog uspeha, timskog uspeha ili rukovođenja drugima.

Namenjena je kompanijama gde postoji dilema da li je neko spreman da bude unapređen, da li je na pravom radnom mestu, u kom pravcu treba da se razvija zaposleni. Takođe se koristi i kada je rast kompanije toliko brz da je bitno da se zna koji su stvarni, a koji potencijalni ljudski resursi, pri formiranju timova i optimizaciji organizacione strukture. Upotrebićemo je i kod procena kvaliteta servisiranja klijenata i brige o klijentima.

Osim procene opštih poslovnih i liderskih kompetenci, postoji i opcija specifičnih procena kao što je npr. procena nivoa razvijenosti prodajnih veština.

Pored standardne metodologije koju čini strukturisani intervju zasnovan na kompetencama, koristi se i baterija testova, a u nekim slučajevima i konkretni zadaci sa studijom slučaja gde se određene veštine, osobine, stavovi i sposobnosti mogu videti na delu. Akreditovani smo i za upotrebu savremenih instrumenata za procenu preferenci, vrednosti i motivacije zaposlenih; za procenu lične, grupne i organizacione efektivnosti, koja istovremeno pruža mogućnost unapređenja ovih aspekata.

Akreditovani smo od strane The Ken Blanchard Companies, za upotrebu instrumenta za procenu liderskog stila rukovodilaca The Leader Behavior Analysis II .Pored toga što postoji instrument za samoprocenu, takođe postoji i mogućnost procene 360º, koja daje povratne informacije za poređenje sopstvene percepcije liderskog stila sa percepcijama nadređenog, kolega i direktno podređenih.

Procena Kompetencije

Posebno ističemo saradnju sa centrom za procenu i razvoj “Beaconhouse“ koji je zastupnik Harrison upitnika – najsavremenije metode u proceni sklonosti, osobina ličnosti, motivacije i vrednosti prema zahtevima posla.