Koučing

Koučing (coaching) predstavlja najefektivniji i najefikasniji vid unapređivanja veština i znanja zaposlenih za postizanje ciljeva. Odgovarajući na pitanja kouča (coach), kouči (coachee) sam pronalazi rešenja za izazove pred kojima se nalazi.
Namenjen je svima koji žele da dostignu svoj maksimum u odnosu na konkretan poslovni izazov ili cilj. Naročito je preporučljiv generalnim direktorima i drugim rukovodiocima za lično unapređenje i bolje rukovođenje svojim timom i poslovima.
Koristimo eklektički pristup, kombinujući nekoliko različitih koučing pravaca (Kognitivno bihejvioralni, Eriksonov, NLP i Transakcioni). Osim na srpskom, radimo i na engleskom jeziku, takođe, osim uživo, i putem telefona i Skype-a.

Couching
Najčešće je koučing integralni deo širih razvojnih projekata uz konsalting i trening.
Pored individualnog koučinga, praktikujemo i grupne i timske koučinge.
Na individualnom koučingu kouč radi sa jednom osobom, na njenim ličnim izazovima i ciljevima.
Na grupnom koučingu se takođe prorađuju lični ciljevi, s tim što se to radi u grupi osoba koje imaju slične teme i potrebe. Svi učesnici imaju benefit od toga što čuju razmišljanja drugih i što jedni drugima asistiraju i pružanju podršku.
U timskom koučingu, ceo tim jedne kompanije ili organizacije se posmatra kao jedinka. Učesnici prorađuju njihove zajedničke ciljeve i izazove. Poenta je da se tim toliko osamostali i postane funkcionalan da kroz buduće izazovne situacije prolazi kao da je pored njih kouč.
Nudimo vam i mogućnost da razvijemo vaše unutrašnje resurse obučavanjem menadžera koučing veštinama i postavljanjem internog koučing sistema.
Iskustvo i znanja koja posedujemo u oblasti koučinga svrstavaju nas u red vodećih domaćih eksperata.

Rekli su o nama i koučingu

"Zahvaljujući Mariji Pavić i H.art-u stekao sam ne samo znanje već i veštinu formiranja uspešnog tima u svom restoranu. Sada sam mnogo opušteniji, imam lojalne motivisane ljude koji ostvaruju mnogo bolje rezultate i usmereni su na postizanje još viših ciljeva."
Vladimir Garić, vlasnik i menadžer, Bella Napoli

"Jedinstven pristup klijentu je ono što izdvaja H.art od ostalih agencija na našem tržistu sa kojima sam imala prilike da sarađujem. Stručnost, kreativnost, inovativnost i energija su ono što karakteriše zaposlene ove agencije. Ukoliko za vas ili vašu kompaniju, bilo na polju treninga, coaching-a ili team buildinga tražite nešto drugacije H.art je pravo mesto za to!"
Jasna Popović - Jovanović, training & recruitment specialist, Holcim (Srbija) d.o.o.