Otvoreni treninzi

H.art je izašao u susret potrebama svojih klijenata i razvio tradiciju otvorenih  treninga,  koje  može  da pohađa  bilo  koji  pojedinac  ili  pak  da  kompanija pošalje jednog ili mali broj zaposlenih. Klijenti imaju prostor da izraze svoje potrebe u  vezi  sa  otvorenim treninzima pa čak i da predlože oblasti iz kojih će se organizovati naredni treninzi.
Na svakih par meseci H.art ponudi paket od nekoliko jednodnevnih ili čak poludnevnih treninga. Treninzi koji se organizuju u tom periodu od dva meseca uglavnom čine povezanu celinu tako da učesnici mogu da pohađaju više treninga i na taj način usavrše jednu oblast iz više uglova.

Takođe, možete pogledati šta je trenutno aktuelno od otvorenih treninga.

U prošlosti H.art je organizovao sledeće pakete otvorenih treninga:

Rukovodilac po prvi put | Oktobar 2017

Blanchard Srbija u saradnji sa H.art-om organizovao je jednodnevni trening „Rukovodilac po prvi put“ 9. oktobra 2017. godine, sa ciljem da pomogne menadžerima da prevaziđu svaki izazov učeći ih ključnim veštinama koje su im potrebne da krenu u veliki početak. Učesnici su prošli kroz četiri osnovna tipa razgovora koji su novim menadžerima potrebni kako bi brzo uspeli da izgrade pozitivne odnose sa s vojim timovima.

Više o treningu Rukovodilac po prvi put pročitajte ovde (desni klik / save as)

Situaciono rukovođenje timovima │ Avgust 2017.

Ove godine je odjeknuo još jedan unapređeni program kompanije Blanchard International Serbia – Situaciono rukovođenje II Experience. Trening je baziran na dobro poznatom modelu Situacionog rukovođenja Kena Blenčarda iz Amerike, a koristi se tehnikom intenzivnog smenjivanja igrovnih vežbi kako bi se polaznicima omogućilo da brže nego ikada primene znanja u realnom poslovnom okruženju. Trening je održan 22. i 23. avgusta 2017. od 9-17h, na adresi Marka Nikolića 11/2.

Više o treningu Situaciono rukovođenje timovima pročitajte ovde (desni klik / save as)

Situaciono Rukovođenje II (Experience) │ Avgust 2017.

Situaciono rukovođenje timovima je jedinstveni proces upravljanja timovima koji je namenjen menadžerima i rukovodiocima svih nivoa, kao i menadžerima ljudskih resursa koji žele da rade na razvoju timova u organizaciji. Kreiranje vizije i vrednosti tima, vrednovanje doprinosa svakog učesnika, efektivna verbalna i neverbalna komunikacija i mnoge druge veštine su one o kojima se pričalo, a kasnije i upotrebilo u praktičnom delu treninga. ,,Situaciono rukovođenje timovima”, koji je održan, 17. i 18. avgusta 2017, u prostorijama Blanchard International Serbia.

Više o treningu Situaciono rukovođenje timovima pročitajte ovde (desni klik / save as)

Građenje poverenja │Maj 2017.

Poverenje je neizostavni deo kvalitetnih odnosa, a građenje poverenja nije tako jednostavan zadatak. Iz tog razloga, Blancahard International Serbia pružio vam je priliku priliku da se upoznate sa ABCD modelom građenja poverenja koji je veoma jednostavan za učenje i omogućava upotrebu zajedničkog jezika za pojedince i organizacije. Trening ,,Građenje poverenja” održan je 10.05.2017. godine u našim prostorijama na adresi Marka Nikolića 11, Zemun.

Više o treningu Građenje poverenja pročitajte ovde (desni klik / save as)

Koučnig kao stil rukovođenja │April 2017

U ponedeljak, 10. aprila, održan je trening koji je imao za cilj da pojasni razliku između mentoringa i koučinga, da pruži osnovna znanja o elementima koučinga i da razvije kod učesnika veštine postavljanja otvorenih pitanja koja pomažu u pronalasku rešenja za izazove u kojima se zaposleni nalazi. Trening je obuhvatio i praktične vežbe na kojima su učesnici imali priliku da probaju ono što su naučili u teoriji.

Više o treningu Koučnig kao stil rukovođenja pročitajte ovde (desni klik / save as)

Motivacija zaposlenih │Mart 2017

Motivacija zaposlenih u velikoj meri utiče na proaktivnost i produktivnost jednog tima, što se dalje odražava na poslovanje cele kompanije. Iz tog razloga, H.art development center je pružio mogućnost svojim učesbicima da saznaju kako na efikasan način da pokrenu pojedince u skladu sa njihovim motivacionim potrebama. Trening ,,Motivisanje zaposlenih” održan je 20.marta 2017. godine na adresi Marka Nikolića 11/2, Zemun.

Više o treningu Motivacija zaposlenih pročitajte ovde (desni klik / save as)

Razvojni plan za zaposlene │Mart 2017

Prepoznajući potrebe rukovodilaca da utiču na razvojni put svojih zaposlenih, osmislili smo trening pod nazivom ,,Razvojni plan za zaposlene” koji je održan 06. marta 2017. godine u Zemunu. Na treningu su učesnici saznali čija je sve odgovornost za razvoj zaposlenih, kako se prepoznaju razvojne potrebe u odnosu na očekivanja, kako se radi procena razvojnih potreba pojedinaca i timova, kako se vrši izbor razvojnih aktivnosti i još mnogo toga što će im olakšati da prate put svojih zaposlenih.

Više o treningu Razvojni plan za zaposlene pročitajte ovde (desni klik / save as)

Situaciono rukovođenje II │Januar 2017

Najsavremeniji praktični metod za efikasno upravljanje i razvijanje ljudi omogućava razvoj organizacione kulture fokusirane na visoko postignuće i učinak. Učesnici našeg treninga upoznali su se sa ovim sveobuhvatnim modelom i dobili koristan skup alata koji će im pomoći u poslovanju. Prvi otvoreni trening Blanchard International Serbia u 2017. godini održan je 30. i 31. januara na našoj adresi Marka Nikolića 11, Zemun.

Više o treningu Situaciono rukovođenje II pročitajte ovde (desni klik / save as)

Rukovodilac po prvi put | Decembar 2016.

Prepoznajući potrebe ljudi usled tranzicija u karijeri, Ken Blanchard osmislio je novi trening program “Rukovodilac po prvi put”. Zadovoljstvo nam je što možemo da svojim klijentima ponudimo rešenja da sa lakoćom uplove u nove uloge, koje nose velike izazove. Trening pruža mogućnost razvoja novih veština, načina komunikacije za rad sa ljudima i uspešno preuzimanje menadžerske i rukovodeće uloge. Prvi jednodevni trening “Rukovodilac po prvi put” održan je 5. decembra 2016. Godine u našim prostorijama u Zemunu.

Više o treningu Menadžer po prvi put pročitajte ovde (desni klik / save as)

Veštine pregovaranja | Novembar 2016.

Jasna potreba za razvojem veština na polju pregovaranja navela je naš H.art tim da održi otvoreni trening gde se učesnicima pružila mogućnost da prođu kroz sve faze koje vode do uspešnih pregovora. Krenuvši od osnovne teorije, preko različitih primera, učesnici su dobili konkretne tehnike pregovaranja koje su upotrebili na samoj simulaciji.

Više o treningu Veštine pregovaranja pročitajte ovde (desni klik / save as)

Asertivna komunikacija | Novembar 2016.

Znajući važnost komunikacije koja predstavlja srž svakog odnosa, u ponedeljak, 21. novembra održali smo celodnevni trening na temu ,,Asertivna komunikacija“ i ponudili našim učesnicima razne metode, tehnike i alate koji će im značajno pomoći u daljem poslovanju. Pored toga, učesnici ovog treninga su stekli veštine aktivnog slušanja, postavljanja pitanja kao i prepoznavanja ciljeva u komunikaciji.

Više o treningu Asertivna komunikacija pročitajte ovde (desni klik / save as)

Građenje poverenja | Novembar 2016.

Uzevši u obzir da je komunikacija i poverenje u timu ključ dobrog i uspešnog funkcionisanja, ponedeljak 14. novembar bio je rezervisan za trening ,,Građenje poverenja“. Obradili smo ABCD model poverenja koji je pomogao učesnicima da otkriju u kom nivou poverenja se nalazi njihova organizacija. Nadamo se da smo ovim pomogli učesnicima da podignu produktivnost i zadovoljstvo zaposlenih.

Više o treningu Građenje poverenja pročitajte ovde (desni klik / save as)

Koučing kao stil rukovođenja | Oktobar 2016.

Na jednodnevnoj radionicu “Koučing kao stil rukovođenja”, koja je održana 31. Oktobra 2016. godine, upoznali smo učesnike sa snagom efekata koučing metoda i dali smo im alate za građenje kvalitetnih i stabilnih odnosa sa svojim zaposlenima ili kolegama. Takođe, kroz ovu radionicu učesnici treninga su se upoznali sa razlikama između mentorskog i koučing pristupa, kao i načinima da dostignu svoj maksimalni potencijal kada je reč o poslovnim izazovima ili ciljevima.

Više o treningu Koučing kao stil rukovođenja pročitajte ovde (desni klik / save as)

Situaciono rukovođenje timovima | Oktobar 2016.

Još jednom je uspešno održan dvodnevni trening “Situaciono rukovođenje timovima” koji je namenjen osobama koje upravljaju timovima direktno (poput menadžera) ili indirektno (poput HR menadžera, HR konsultanata i sl.) i žele da unaprede svoje veštine i dobiju alate koji će im pomoći da tim dovedu do tačke maksimalne produktivnosti i funkcionalnosti. Najveći svetski lideri pridaju veliki značaj upravo rukovođenju svojim timom i stvaranju prave timske atmosfere koja vodi ka najvećim uspesima i profesionalnim dostignućima što sada mogu da urade i učesnici ovog treninga.

Više o treningu Situaciono rukovodjenje timovima pročitajte ovde (desni klik / save as)

“Situaciono rukovođenje timovima” | Jun 2016.

Uspešno je održan dvodevnig trening “Situaciono rukovođenje timovima” baziran na modelu Situaciono rukovođenje II, Kena Blancharda. Učesnici su imali priliku da dobiju alate i nauče procese koji će im pomoći da brže i uspešnije usklade članove tima da bi unapredili saradnju ali i rešavanje problema.

Više o treningu Situaciono rukovođenje timovima pročitajte ovde (desni klik / save as)

Situaciono rukovođenje II | April 2016

Jedan od najtraženijih treninga koji organizuje Blanchard International Serbia ponovo je održan 04. i 05. aprila 2016. godine. Na treningu je obrađen jedan od najsveobuhvatnijih modela za efikasno upravljanje na svetu - Situaciono rukovođenje II. Kroz primenu konkretnih tehnika i alata, učesnici su naučili kako da procene potrebe svojih zaposlenih i pravilno upotrebe odgovarajući stil rukovođenja u cilju da omoguće postizanje dogovorenih ciljeva.

Više o treningu Situaciono rukovodjenje II pročitajte ovde (desni klik / save as)

Asertivna komunikaacija | Mart 2016

H.art je organizovao jednodnevni trening “Asertivna komunikacija” 24. Marta 2016. godine. Na treningu su učestvovali stručnjaci iz različitih oblasti poslovanja koji su imali priliku da unaprede svoje veštine komunikacije i ovladaju primenom različitih asertivnih tehnika, kao i da nauče da prepoznaju ciljeve u komunikaciji.

Više o treningu Asertivna komunikacija pročitajte ovde (desni klik / save as)

Situaciono rukovođenje II | Januar 2016

Blanchard International Serbia je uspešno održao dvodnevnu radionicu Situaciono rukovođenje II 28. i 29. januara 2016. godine u Beogradu. Lideri fokusirani na visoko postignuće i učinak su imali priliku da unaprede i ovladaju veštinama koje će podići produktivnost i funkcionalnost njihovog tima na znatno viši nivo i da dožive jedinstveno trening iskustvo.

Više o treningu Situaciono rukovođenje II pročitajte ovde (desni klik / save as)

Veštine pregovaranja | Oktobar 2015

H.art Development Center je organizovao jednodnevnu radionicu “Veštine pregovaranja”, koja je održana 07.oktobra 2015. godine. Učesnici su imali priliku da usavrše svoje pregovaračke veštine kroz praktične primere, kako bi postigli ostvarivanje cilja u pregovaračkom procesu. Uz pomoć naših trenera, saznali su više o tehnikama pregovaranja koje donose najbolje rezultate i koje će povećati efikasnost i efektivnost u vođenju pregovora, kao i rešavanju potencijalnih izazova u procesu realizacije.

Više o treningu Veštine pregovaranja pročitajte ovde (desni klik / save as)


Situaciono rukovođenje II | Oktobar 2015

Blanchard International Srbija je organizovala dvodnevni trening “Situaciono rukovođenje II“, na kom su učesnici mogli da unaprede i ovladaju veštinama koje će podići produktivnost i funkcionalnost njihovog tima na znatno viši nivo. Takođe su imali priliku da se upoznaju sa konkretnim alatima koji im mogu pomoći da procene potrebe svojih zaposlenih i unaprede svoje lidersko umeće.

Više o treningu Situaciono rukovođenje II pročitajte ovde (desni klik / save as)


Donošenje odluka i rešavanje problema | Oktobar 2015

Η.art Development Center je organizovao jednodnevni trening na temu “Donošenje odluka i rešavanje problema”, koji se održao 21. oktobra 2015. godine. Cilj treninga je bio da učesnici ovladaju procesima rešavanja problema, kao i da se upoznaju sa tehnikama koje čine naše misli efikasnim, efektivnim i kreativnim. Prijavite se i učestvujte na ostalim treninzima koji će vam pomoći da uspešno realizujete svoje odluke.

Više o treningu Donošenje odluka i rešavanje problema pročitajte ovde (desni klik / save as)


Situaciono rukovođenje II | jul 2015.

Blanchard International Srbija je organizovala dvodnevni trening “Situaciono Rukovođenje II”. Učesnici su imali priliku da unaprede svoje veštine rukovođenja. Takođe su imali mogućnost da ovladaju konkretnim alatima koji će im pomoći da procene potrebe svojih zaposlenih i da na njih odgovore na najadekvatniji način. U tome su im pomogli naši sertifikovani treneri.

Više o treningu Situaciono rukovođenje II pročitajte ovde (desni klik / save as)

Otvorena radionica | Maj / Jun 2015.

Blanchard International Srbija je u maju i junu organizovao niz edukativnih radionica Situaciono rukovođenje, Situaciono rukovođenje timovima i Građenje poverenja, koje su omogućile ne samo sticanje teorijskog znanja, već i ovladavanje konkretnim alatima i tehnikama koje su se već dan nakon treninga mogle primeniti u praksi.

Više o treningu Situaciono rukovođenje II pročitajte ovde (desni klik / save as)

Više o treningu Situaciono rukovođenje timovima pročitajte ovde (desni klik / save as)


Situaciono rukovođenje II | April 2015.

Blanchard International Serbia je organizovala još jedan u nizu dvodnevnih treninga “Situaciono rukovođenje II” koji se održao 2. i 3. aprila 2015. Ovaj trening je bio namenjen svim rukovodiocima koji su želeli da ovladaju veštinama koje će podići produktivnost i funkcionalnost njihovog tima na znatno viši nivo. Polaznici su imali priliku da se teorijski i praktično upoznaju sa alatima koji će im omogućiti da prepoznaju potrebe svojih zaposlenih kao i da na njih adekvatno odgovore, sa ciljem povećanja radnog učinka i motivacije unutar svog tima.

Više o treningu pročitajte ovde (desni klik / save as)


Situaciono rukovođenje II | Mart 2015.

Radionica „Situaciono rukovođenje II“ je održana u martu, za sve one koji su želeli da unaprede svoje veštine rukovođenja. Polaznici su saznali kako da odgovore na potrebe svojih zaposlenih, kako da ih motivišu, kako da njihove potencijale pretvore u konkretne, primenjive veštine. U tome su im pomogli naši sertifikovani treneri.

Više o treningu pročitajte ovde (desni klik / save as)


Situaciono rukovođenje II | Februar '15.

Blanchard International Srbija je organizovala dvodnevni trening “Situaciono Rukovođenje II”. Učesnici su imali priliku da izgrade veštine delegiranja i razvoja ljudi do nivoa potpune samostalnosti obavljanja zadataka. Takođe su imali priliku da ovladaju konkretnim alatima koji će im pomoći da procene potrebe svojih zaposlenih i da na njih odgovore na najadekvatniji način.

Više o treningu pročitajte ovde (desni klik / save as)


Poludnevna radionica "Building Trust" - Blanchard Serbia | 3. Decembra 2014

Naše višegodišnje iskustvo rada sa ljudima i kompanijama kaže nam da je u osnovi loše atmosfere i odnosa u timovima, nesamostalnosti zaposlenih, preopterećenosti menadžera, vrlo često upravo: nepoverenje. To sve dodatno negativno utiče na motivaciju, što automatski sprečava da se postiže vrhunska produktivnost... Često se ne zna odakle da se krene da bi se to unapredilo... Zato smo organizovali poludnevni otvoreni trening program Građenje poverenja, koji je održan 3.decembra 2014. godine, od 9 do 13h, na engleskom jeziku. Trening je održan u prostorijama H.art-a, odnosno Blanchard International Serbia, na adresi Miroslava Tirša 3/2, u Zemunu.

Više o treningu pročitajte ovde (desni klik / save as)


Situaciono rukovođenje II | Novembar 2014.

H.art u saradnji sa Blanchard International Serbia organizovao je dvodnevni otvoreni trening “Situaciono Rukovođenje II”. Učesnici su imali priliku da steknu znanja i veštine za delegiranje i razvoj ljudi do nivoa kada će u potpunosti samostalno obavljati zadatke. Takođe su imali priliku da se upoznaju i ovladaju konkretnim alatima koji im mogu pomoći da procene potrebe svojih zaposlenih i unaprede svoje lidersko umeće s ciljem povećanja radnog učinka i zadovoljstva svih zaposlenih.

Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)


Situaciono rukovođenje II | Septembar 2014.

U saradnji sa Blanchard International Serbia, H.art je organizovao dvodnevni trening koji je omogućio učesnicima da razviju svoje umeće rukovođenja. Učesnici su se na treningu upoznali i ovladali konkretnim alatima koji im mogu pomoći da procene potrebe svojih zaposlenih i da onda nakon toga svojim ponašanjem adekvatno odgovore na te potrebe.

Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)


Situaciono rukovođenje II | Jun 2014.

H.art kao sertifikovani predstavnici i treneri Blanchard International Serbia-e su organizovali u junu, dvodnevni trening koji je učesnicima omogućio sticanje znanja i veština za razvoj njihove rukovodeće uloge. Polaznici su imali priliku da se teorijski i praktično upoznaju sa modelom „Situaciono rukovođenje II“ i ovladaju konkretnim alatima koji će im pomoći da unaprede svoje lidersko umeće. Takođe, učesnici su upoznali veštine koje im mogu pomoći da procene potrebe svojih zaposlenih i da onda nakon toga svojim ponašanjem adekvatno odgovore na te potrebe, a sa ciljem povećanja njihovih rezultata i motivacije.

Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)


Situaciono rukovođenje timovima | April 2014.

H.art je predstavio novi Ken Blanchard program na našem tržištu. "Situational Team Leadership" namenjen je osobama koji upravljaju timovima direktno (poput menadžera) ili indirektno (poput HR menadžera, HR konsultanata i sl.) i žele da unaprede upravo svoje veštine i dobiju alate koji će im pomoći da tim dovedu do tačke maksimalne produktivnosti i funkcionalnosti. Dakle, za razliku od “Situational Leadership”, gde se ipak fokus stavlja na vođenje pojedinaca, ovde se u centru pažnje nalazi tim kao jedinka.

Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)


Situaciono rukovođenje II | Mart 2014.

Ovaj dvodnevni trening je omogućio svakom menadžeru da napravi značajan korak u smeru svog ličnog razvoja kao rukovodioca. On je obezbedio znanja i veštine za delegiranje i razvoj ljudi do nivoa kada će u potpunosti samostalno obavljati zadatke, a na taj način menadžer sebi stvara vreme za druge obaveze i smanjuje nivo stresa.

» Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

Situaciono rukovođenje II | Februar '14.

Početak godine je idealno vreme za hvatanje u koštac sa novim izazovima, posebno kada su rukovodioci u pitanju. Zato je H.art, jedini sertifikovani predstavnik Ken Blancharda, uspešno realizovao još jedan u nizu otvorenih treninga „Situaciono rukovođenje II“. Polaznici su imali priliku da se teorijski i praktično upoznaju i ovladaju konkretnim alatima koji će im pomoći da unaprede svoje lidersko umeće, s ciljem povećanja radnog učinka i zadovoljstva svih zaposlenih.

» Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

Situaciono rukovođenje II | Oktobar '13.

Zbog velikog interesovanja i potreba tržišta, kao sertifikovani treneri Blanchard International Serbia-e, u oktobru smo ponovo organizovali dvodnevni trening koji je učesnicima pružioznanje i veštine za razvoj njihove rukovodeće uloge. Učesnici su se na treningu upoznali i ovladali konkretnim alatima koji im mogu pomoći da procene potrebe svojih zaposlenih i da onda nakon toga svojim ponašanjem adekvatno odgovore na te potrebe, a sa ciljem povećanja njihovih rezultata i motivacije.
Datum treninga: 29 - 30.10.2013.

» Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

Situaciono rukovođenje II | Jul '13.

Kao odgovor na potrebe naših klijenata, u julu smo ponovo, kao sertifikovani treneri Blanchard International Serbia-e, organizovali dvodnevni trening koji je učesnicima dao konkretne veštine i alate za razvoj njihove rukovodeće uloge. Učesnici su unapredili svoje znanje i veštine kako da za konkretne ciljeve i zadatke procene potrebe svojih zaposlenih i da onda nakon toga svojim ponašanjem adekvatno odgovore na te potrebe.
Datum treninga: 04 - 05.07.2013.

» Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

Situaciono rukovođenje II | Maj '13.

U saradnji sa Blanchard International Serbia, organizovali smo dvodnevni trening koji je omogućio učesnicima da naprave značajan korak u smeru svog ličnog razvoja kao rukovodilaca. Učesnici su dobili konkretna znanja i veštine za delegiranje i razvoj ljudi do nivoa kada će u potpunosti samostalno obavljati zadatke.
Datum treninga: 30 - 31.05.2013.

» Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

Negovanje komunikacije i međuljudskih odnosa | Februar-Mart '13.

Organizovali smo za vas otvorene treninge koji su imali za cilj unapređenje veština komunikacije i međuljudskih odnosa. Učesnici su ovladali konkretnim tehnikama komunikacije, koje će im pomoći da na poslu budu efikasniji i zadovoljniji, kao i da brzo rešavaju konflikte. Paket je obuhvatao sledeće treninge:
 • „Asertivnost – konstruktivno reagovanje“ 12.02.2013.
 • „Predstavljanje ideje i vršenje uticaja“ 27.02.2013.
 • „Prevencija i rešavanje konflikata“ 06.03.2013.
 • „Efikasni sastanci“ 20.03.2013.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Trening za trenere | Septembar-Oktobar '12.

  U julu je H.art organizovao kratak veoma bazični kurs trenerskih veština. Tada se pokazalo da postoji potreba za treninzima specijalizovanim za pojedine elemente trening procesa. Kako se H.art konsultanti bave treningom već više od 10 godina, a razvijanjem drugih trenera već nekoliko godina, odlučili smo se da napravimo poludnevne treninge od kojih ste mogli da odaberete upravo onaj(one) koji su vama od značaja ili pak sva četiri i na taj način razvijete vešine neophodne za gotovo ceo trening proces. Ovaj paket je tako bio koncipiran da zadovoljava potrebe dve ciljne grupe: na prvom mestu onih koji žele da unaprede svoje trenerske kompetence ili tek zaplivaju u trenerski zanat i s druge strane potrebe onih koji planiraju, naručuju ili organizuju treninge za svoje kolege i sebe i nisu ni svesni o čemu sve treba da vode računa da bi efekti treninga za učesnike i kompaniju bili maksimalni. Paket je obuhvatao sledeće treninge:
 • „Analiza razvojnih potreba i kreiranje treninga“ 07.09.2012.
 • „Trening metode“ 26.09.2012.
 • „Držanje treninga“ 9.10.2012.
 • „Spuštanje efekata treninga u praksu“ 24.10.2012
 • Napomena: Zbog velikog interesovanja za otvoreni Trening za trenere, izašli smo u susret potrebama naših klijenata i oformirili još dve grupe polaznika za oktobar i novembar. Termini novih grupa su bili sledeći:
 • „Analiza razvojnih potreba i kreiranje treninga“ 01.10.2012., 02.10.2012.
 • „Trening metode“ 08.10.2012., 09.10.2012.
 • „Držanje treninga“ 15.10.2012., 16.10.2012.
 • „Spuštanje efekata treninga u praksu“ 09.11.2012., 12.11.2012.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Razvoj zaposlenih i prenošenje znanja | jul - avgust '12.

  Paket, odnosno svaki od 4 poludnevna treninga, je bio namenjen rukovodiocima, menadžerima, osobama koje rade u HR sektoru, kao i svim ostalim zaposlenima, koji žele da usavrše veštine razvijanja drugih ljudi i prenošenja znanja na najefektivniji i najefikasniji način:
 • Mentoring, 04.07.2012.
 • Osnove koučinga, 17.07.2012.
 • Osnove držanja treninga za trenere, 06.08.2012.
 • Prezentacione veštine, 15.08.2012.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Angažovanje zaposlenih | april - maj '12.

  Paket, odnosno svaki od 4 poludnevna treninga, je namenjen rukovodiocima, menadžerima, osobama koje rade u HR sektoru, kao i svim ostalim zaposlenima, koji žele da kod sebe i kod drugih ljudi u kompaniji povećaju angažovanost, probude inicijativu i kreativnost, razviju mišljenje "izvan ustaljenih okvira" i "ugrade" inovativnost u svakodnevno poslovanje:
 • Procena angažovanja zaposlenih i kreiranje kulture angažovanja, 11.04.2012.
 • Inicijativa u radu, 29.04.2012.
 • Inovativnost i kreativnost, 16.05.2012.
 • Kritičko mišljenje i brzo donošenje odluka, 30.05.2012.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Prave stvari u pravo vreme | novembar - decembar '11.

  Paket, odnosno svaki od 4 poludnevna treninga, je namenjen svima koji žele da usavrše tehnike dobre organizacije vremena, da još adekvatnije pružaju povratne informacije, efikasnije vode sastanke i prekinu sa odlaganjem obaveza:
 • Organizacija vremena i postavljanje prioriteta, 09.11.2011.
 • Pravovremena komunikacija i adekvatna povratna informacija, 23.11.2011.
 • Efikasni sastanci, 07.12.2011.
 • Pokretanje na akciju i otklanjanje odlaganja, 21.12.2011.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Upravljanje resursima zaposlenih | septembar - oktobar '11.

  Paket, odnosno svaki od 4 poludnevna treninga je namenjen generalnim direktorima, menadžerima ljudskih resursa, kao i svim tim liderima koji žele da unaprede svoje lično i funkcionisanje svog tima tako što će još bolje raspolagati resursima u vidu znanja, informacije, potencijala, atmosfere, kao i psihofizičkog stanja zaposlenih i samih menadžera:
 • Vladanje stresom: 01.09.2011.
 • Kreiranje dobre klime na poslu: 14.09.2011.
 • Upravljanje talentima i stvaranje naslednika: 05.10.2011.
 • Upravljanje znanjem: 26.10.2011.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Timom do uspeha I jul - avgust '11

  Paket od 4 poludnevna treninga, koji je bio namenjen osobama koje rukovode timom ili rade u timu:
 • Komunikacija u timu: 13. jul 2011.
 • Upravljanje i razvoj tima: 20. jul 2011.
 • Motivisanje tima: 17. avgust 2011.
 • Timska organizacija vremena: 24. avgust 2011.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Strateško upravljanje ljudima i kompanijom | april - maj '11

  Ovaj paket otvorenih treninga je namenjen svima koji se bave organizovanjem poslovanja i razvoja u kompaniji, bilo da je reč o generalnim direktorima, vlasnicima, menadžerima ili da predstavljaju deo sektora Ljudskih resursa, a sastoji se iz četiri poludnevna treninga:
 • Strateško planiranje i strateško razmišljanje: 13.04.2011.
 • Postavljanje poslovnih ciljeva u službi upravljanja učinkom: 11.05.2011.
 • Planiranje razvoja u kompaniji: 18.05.2011.
 • Razvijanje inicijative kod zaposlenih: 25 .05.2011.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Prave stvari na pravi način | oktobar - novembar '10

  Namenjen je svim zaposlenima koji žele da unaprede svoju efikasnost i efektivnost:
 • Profesionalna i asertivna komunikacija - 6.10.2010.
 • Veštine principijelnog pregovaranja - 19.10.2010.
 • Veštine upravljanja vremenom - 3.11.2010.
 • Prezentacione veštine - 12. i 15.11.2010.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Efikasan menadžer | avgust - septembar '10

  Nakon uspešno realizovanih otvorenih treninga Efikasno poslovanje na kome su učestvovali menadžeri Coca-Cola HBC, MK grupe, MERIS-a, Hugo boss i Tehnoplasta, H.art je pripremio novi paket Efikasan menadžer. Kreativno smo upakovali set otvorenih treninga kojim razvijamo veštine neophodne svakom menadžeru za razvoj članova svog tima. Prijavite se i postanite i vi deo uspešnog tima! Ovo su 4 poludnevna treninga koje vam nudimo:

 • Upravljanje vremenom – 30.08.2010.
 • Upravljanje promenama – 02.09.2010.
 • Delegiranje – 15.09.2010.
 • Upravljanje konfliktima – 22.09.2010.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Efikasno poslovanje | jun - jul '10

  Namenjen je svim zaposlenima koji žele proaktivno da predlažu i do kraja spuštaju svoje konstruktivne ideje za unapređenje poslovanja, istovremeno donoseći dobre poslovne odluke i sa lakoćom predupređujući i rešavajući probleme. Paket se sastoji od sledećih treninga:

 • Upravljanje znanjem – 15.06.2010.
 • Inicijativa i inovacija – 29.06.2010.
 • Donošenje odluka – 13.07.2010.
 • Upravljanje problemima - 27.07.2010.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Obuka za trenere | septembar '10- januar '11

  Training Art

  Inn.side i H.art organizuju višemodularnu desetodnevnu edukaciju za trenere TRAINING - ART & CRAFT koja će se održati u periodu od od septembra 2010. do januara 2011.

  Ona je namenjena kompanijama, konsultantskim agencijama, organizacijama i pojedincima koji žele da interno koriste  trening kao alat u razvoju svojih zaposlenih i radu na njihovim kompetencijama ili pak da razviju i usavrše ovaj plemeniti zanat kako bi eksterno pružali trening usluge.

  » Preuzmite opšti ili detaljni leaflet u PDF formatu

  Razvoj novozaposlenih i liderstvo | april-maj '10

  Namenjen je menadžerima koji su prepoznali svoju ulogu u razvoju zaposlenih i zaposlenima u HR-u.

 • Uvođenje i razvoj novozaposlenih – 09.04.2010.
 • Vođenje i učestvovanje na sastancima – 15.04.2010.
 • Mentorstvo na radnom mestu – 28.04.2010.
 • Menadžer i kolega kao kouč – 12.05.2010.
 • Motivacija zaposlenih – 19.05.2010.
 • Delegiranje – 26.05.2010.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Upravljanje komunikacijom i odnosima | februar-mart '10

  Prijavite se da saznate nešto više o sledećim otvorenim treninzima:

 • Prezentacione veštine – 08. i 09. 02.2010.
 • Emocionalna inteligencija u poslovnoj komunikaciji – 24.02.2010.
 • Razvoj samopouzdanja i prevazilaženje treme – 05.03.2010.
 • Profesionalna komunikacija i medijski nastup – 17.03.2010.
 • Prevazilaženje prepreka u komunikaciji – 24.03.2010.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Leadership development |decembar '09 - januar '10

  Kao novogodišnje iznenađenje H.art je za vas pripremio paket koji vam može pomoći u tome da razvijete svoje liderske veštine.

 • Lideršip – 14.12.2009.
 • Razvijanje posvećenosti i inicijative – 21.12.2009.
 • Delegiranje – 28.12.2009.
 • Upravljanje vremenom – 18.01.2010.
 • Građenje tima – 25.01.2010.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Self management | septembar - oktobar '09

  Ako želite da povećate sopstvenu efikasnost i uživanje u obavljanju posla, prijavite se za otvorene treninge:

 • Upravljanje stresom – 28.09.2009.
 • Vladanje vremenom – 30.09.2009.
 • Razvijanje inicijative – 06.10.2009.
 • Prezentacione veštine – 22, 23.10.2009.
 • Donošenje odluka i rešavanje problema – 28.10.2009.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Kreiraj znanje, biraj paket! | avgust '09

  Kako bismo izašli u susret vašim potrebama odlučili smo da vam damo priliku da sami, u skladu sa vašim interesovanjima, kreirate pakete treninga. Izaberite tri od liste ponuđenih treninga i na taj način ostvarite pravo na popust. 

 • Vladanje stresom – 04.08.2009.
 • Motivacija zaposlenih – 19.08.2009.
 • Delegiranje – 21.08.2009.
 • Performance management – 26.08.2009.
 • Podizanje nivoa odgovornosti i posvećenosti kod zaposlenih – 28.08.2009.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)

  Menadžment u recesiji | februar - mart '09

 • HR i razvoj ljudi u recesiji – 14.02.2009.
 • Uspešna komunikacija u kompaniji – 24, 25.02.2009.
 • Veštine prodaje – 27, 28.02.2009.
 • Rukovođenje i delegiranje – 2, 3.02.2009.
 • Rukovođenje u recesiji – 10.03.2009.
 • » Preuzmite brošuru u PDF formatu (desni klik / save as)
  Otvoreni Treninzi

  Rekli su o nama i našim otvorenim treninzima:

  „Na treningu „Situaciono rukovođenje timovima“ naučila sam razvojne faze timova što bih i izdvojila kao najvažnije. Mogućnost da identifikujem gde se moj tim trenutno nalazi i primena tkzv. mapa su veoma ključne tačke za razvoj svakog tima. Planiram da napravim pregled naučenih alata i mogućnost njegove primene. Sam trening je bio veoma zanimljivo osmišljen, dinamičan je i edukativan. Trener je veoma profesionalan i ljubazan, kao i celokupan kolektiv.“
  Milica Nešić, DTD Ribarstvo d.o.o.

  „Ono što sam tokom ovog treninga naučio jeste da je neophodno davati pozitivan fidbek češće i definisati vrednosti tima. Planiram već od sutra da definišem vrednosti svog tima i krenem sa primenom naučenog sa kolegama. Trening „Situaciono rukovođenje timovima“ bio je jednom rečju dobar.“
  Boban Đurović, Banim Reklame d.o.o.

  „Osvestio sam se kod transparentnosti obavljanja poslova svih članova tima. Kao najvažniji segment izdvojio bih izradu timskih mapa jer vodi planiranom poboljšanju tima. Trening je bio veoma koristan, a sam trener veoma stručan , direktan i jasan. Trudiću se da se držim nekoliko tehnika koje sam naučio. Svima bih preporučio trening „Situaciono rukovođenje timovima“ jer se nauči dosta stvari primenjivih u praksi.“
  Stefan Milić, Centrosinergija d.o.o

  „Naučio sam dosta načina kako da utičem na svoj tim, ali isto tako i na pojedinca. Svakako da ću sa svojim timom konstatovati koji su nam ciljevi i vrednosti i tako uvideti na čemu smo. Zadaci tokom treninga su bili veoma kreativni. Potrudiću se da ovde stečeno znanje prenesem na svoj tim. Posebno bih naglasio maksimalnu posvećenost trenera prema svima koji su bili na treningu. Jedan od glavnih razloga moje preporuke jeste što za kratko vreme može dosta da se nauči i razmene iskustva.„
  Dragan Savić, Centrosinergija d.o.o

  „Na treningu „Situaciono rukovođenje II“ sam naučio koliki je značaj lidera i šta je njegova uloga, o procesima i principima rasta i razvoja, kako lidera, tako i ljudi u njegovom okruženju. Trudiću se da u budućnosti primenjujem situaciono rukovođenje u svakom aspektu, u okviru kompanije, a i šire. Svaki segment, pojedinačno je od izuzetne važnosti za mene. Trening je izuzetno koristan. Trener je na odličan način preneo svaki od segmenata, odlično je pripremljen, edukovan i kompetentan. Divno iskustvo!“ Marko Popović, Transagent

  „Na treningu „Situaciono rukovođenje II“ sam naučila razvojne nivoe i stilove rukovođenja koji su vrlo primenljivi – ne ostaju samo u teoriji. Ceo trening je bio veoma koristan za mene. Sve pohvale za trenera – prijatna, sigurna, potpuno u materiji. Odmah ću početi da primenjujem naučeno. Veoma stručni zaposleni i bili smo vrlo dobrodošli! “ Sandra Čubrilo, Birograf Comp d.o.o.

  „Na treningu „Situaciono rukovođenje II“ naučila sam koja je razlika između kompetenci i posvećenosti, kao i kako da pratim pojedinca kroz zadatak koji obavlja. Sve praktične vežbe koje su prorađene na treningu su mi bile jako korisne. Odlična struktura treninga, pozitivan stav i posvećenost trenera!“ Jasminka Gagić, HR Business Partner, Soko Štark d.o.o.

  “Na treningu “Veštine pregovaranja” sam uvideo svoje prednosti i nedostatke kao i moguće načine za njihovo prevazilaženje. Sve naučeno ću primenjivati u daljim pregovorima i svakodnevnim situacijama. Marija je svojom stručnošću doprinela da ljudi iz različitih sektora shvate mogućnosti i veštine pregovaranja.“ Ivan Lesendrić, Asistent prodaje, Bosis d.o.o.

  “Kroz trening “Veštine pregovaranja” sam dobila smernice u kojima je potrebno da se krećem. Uz pomoć studije slučaja sam na konkretnom primeru iz prakse uvidela svoje i tuđe prednosti i nedostatke. Preporučila bih ovaj trening zbog izuzetne pripremljenosti i prijatnosti trenera.“ Jelena Cvetković, Coca Cola

  „Trening koji je veoma koristan za svakodnevni rad sa ljudima u timu. Od svih treninga kojima sam prisustvovao ovaj je ostavio najjači utisak.“ Milan Kuzmanović, Area Production Leader, Grundfos Srbija d.o.o.

  “Trening je ispunio sva moja očekivanja, pružio mi nove uvide i mogućnosti koje postoje u rešavanju problema i donošenju odluka. Trudiću se da naučeno primenim u praksi, kao i da uvidim mogućnost i za dalji razvoj u budućim poslovnim situacijama. Trener je jako stručan za ovu oblast.” Ivan Lesendrić, Asistent prodaje, Bosisd.o.o.

  „Bravo! Stručan, ozbiljan i svrsishodan trening koji mi je pomogao da poboljšam aspekt komunikacije sa saradnicima.“ Ivan Stojilković, Sales Executive Officer, Urban Technicsd.o.o. Valjevo

  “Odlično rade svoj posao, drže pažnju i ukazuju na realnu praktičnu primenu.” Dušan Cvetanović, menadžer u proizvodnji, ACTAVIS

  “Kada se prijavimo za učešće na treningu, smatram da je to već veliki korak koji činimo za sebe... Želimo da se uverimo u stvari koje dobro radimo, ali i da prepoznamo i stvari koje bismo kod sebe mogli da unapredimo.... U H.art-u sam učestvovala do sada na više od 5 otvorenih treninga. Iz svakog treninga izvučem neku novu pouku, koja mi se u prvom momentu čini dobra samo za posao, a posle shvatim da je životna lekcija... H.art treneri znaju kako da nam priđu i, verovali ili ne, zaista znaju šta rade.” Sandra Čubrilo, project manager, Biomelem d.o.o.

  "Imala sam zadovoljstvo da učestvujem u otvorenom treningu koji je H.art organizovao i moj generalni utisak, kako o treningu, tako i o agenciji je vrlo pozitivan. Ono što bih posebno izdvojila jeste to što se najveći deo treninga odvijao u aktivnoj razmeni mišljenja i iskustava. Dopada mi se takođe to što je svaki deo treninga bio praćen različitim vrstama vežbi koje su doprinele tome da se zadata tema što bolje shvati i proradi, ali su i značajno doprinele prijatnijoj atmosferi na samom treningu.  Ono što bih takođe izdvojila jeste to što je trening delovao vrlo motivišuće na mene u smislu da počnem da sprovodim neke konkretne akcije u cilju unapređenja onoga po šta sam i došla na trening, pomogao mi je da neke stvari sagledam iz druge, pozitivne perspektive i probudio u meni želju da učestvujem na još treninga u H.art agenciji." - Velinka Đorđević, ljudski resursi, EURO 07

  Neki od komentara učesnika iz anonimnih evaluacija sa treninga:
  "Trener me je podstakao dobro na razmišljanje i verujem da ću dosta stvari konkretno primeniti."
  "Kompletan trening je sveden: Pruža dovoljno teorijskih informacija, kao i prostora za vežbanje – interakciju."
  "Prijatna atmosfera i velika razmena iskustava i znanja. Odlični saveti predavača. U potpunosti primenljivo u stvarnom životu."
  "Sviđa mi se što smo konstantno dobijali feedback. Iz svih tih saveta uvideli smo kako da ispravimo naše greške."
  "Baš sve što je trebalo da se kaže, rečeno je, a u optimalno vreme. Veoma zauzetim ljudima poput mene redovno pohađanje treninga od 4-5 sati je idealna varijanta."
  "Trening je bio odličan, interaktivan i veoma koristan za sistematizaciju postojećih znanja kao i dopunu novih."
  "Trening je savršeno organizovan, veoma koristan i puno se nauči. Trener je vrlo prijatan i uspostavio je savršenu komunikaciju u grupi."