Razvojni projekti

Razvojni projekti predstavljaju kombinaciju treninga, koučinga, konsaltinga i praćenja u određenom vremenskom periodu, a sa specifično definisanim dugoročnim ciljem razvoja zaposlenih. Njima prethodi detaljna procena razvojnih potreba, a tokom i nakon razvojnog procesa se vrši evaluacija, kao i praćenje i održavanje postignutih efekata. Ovakvi “tailor made” projekti se mogu primenjivati na bilo koju oblast razvoja: postavljanje strateškog modela, organizacionog modela rukovođenja ili poslovnih veština kod zaposlenih. Ukratko, oni su najsigurnije i najisplativije ulaganje u vaše zaposlene i vašu kompaniju. Namenjen je svim kompanijama kojima je važno dugoročno optimalno funkcionisanje, da učine svoje ljude uspešnim i zadovoljnim i naravno da bitno uvećaju profit.

Celoviti razvojni projekat omogućava:

 • usklađivanje individualnih i kompanijskih razvojnih ciljeva sa strateškim ciljevima kompanije
 • s jedne strane ujednačavanje poslovanja zaposlenih, a sa druge razvijanje jedinstvenih potencijala zaposlenih
 • da zaposleni postaju nosioci promena (i ličnih i kompanijskih) i nosioci odgovornosti za unapređenje funkcionisanja kompanije, kao i lično funkcionisanje
 • pozitivan uticaj učesnika projekta na kolege u projektu, ali i na ostale zaposlene
 • povećanje individualnog, timskog i organizacionog radnog učinka
 • da zaposleni postaju ne samo sposobniji nego i motivisaniji
 • dugoročnu finansijsku isplativost
 • osiguran “follow up” nakon završetka projekta, a bez dodatnih investicija
 • Razvojni Projekti

   

  Rekli su o nama i razvojnim projektima

  „Najznačajniji su mi bili grupni treninzi zato što daju odgovore na dileme u svakodnevnim situacijama. Mislim da je program dobra kombinacija naizmeničnih grupnih i individualnih treninga. Program je jako motivišuć i jako upotrebljiv u svakodnevnoj praksi. Smatram da bi svi članovi tima trebalo da prođu kroz isi trening.“
  Nenad Nenadić, Phoenix Pharma d.o.o.

  „Program mi je najviše koristio da spoznam koje su greške koje pravim u komunikaciji i stavove koje iz toga kreiram. Naučio sam kako da adekvatno upravljam vremenom i delegiram zadatke kolegama. Očekujem da u budućnosti svoj posao radim kvalitetno, ali sa manje stresa. Konsultant je bio asertivan, komunikativan i stručan. Veoma motivišuć trening! Dobio sam više nego što sam mislio da mogu!“
  Aleksandar Zečević, Phoenix Pharm d.o.o.

  “Redak kvalitet na tržištu. Pouzdan partner koji svakom klijentu i problemu pristupa sa dužnom pažnjom i osetljivošću i čiji su projekti zaista krojeni po meri klijenta...”
  Eva Velimirović, HR menadžer, MK Group

  “Posle prve faze saradnje sa agencijom H.art, koja je obuhvatala dijagnostiku problema i identifikaciju oblasti koje treba unaprediti u Merisu (ljudski resursi, komunikacija, menadžment), usledio je proaktivni predlog od strane H.arta kako da vodimo projekat i koje ciljeve treba postaviti, kako bi dobili željene rezultate. Saradnja je imala nekoliko modula i taktika, koji su svaki odgovarali posebnom zadatom cilju. H.art je pristupio izuzetno profesionalno i studiozno poverenom zadatku, razvijajući projekat od intervjua, treninga do pojedinačnog koučinga sa svim članovima menadžmenta. Projekat se razvijao u etapama, kako su članovi H.art-a upoznavali Meris i sagledavali njegove razvojne i konsultantske potrebe.
  Po prvi put preduzeće kao što je Meris počelo je sa uvođenjem ozbiljnih HR praksi u svoju svakodnevicu. Svim učesnicima je bilo neobično dragoceno što rade sa stručnjacima, unapređjujući svoje “soft” veštine i znanja rukovođenja. Stručni tim Hart-a prelazi ozbiljno granicu formalnog pristupa klijent/agencija i sveobuhvatno preuzima inicijativu za unapređenje celokupne menadžment prakse u firmi koja raste i neumitno se menja. Najznačajnije što je Meris dobio u ovom projektu je vidno poboljšanje medjuljudskih odnosa, svakodnevni radni procesi su promenjeni (na bolje) a rad je efikasniji. Radna atmosfera je poboljšana, entuzijazam u porastu…
  Ono što definitivno razlikuje H.art u odnosu na druge slične agencije sa kojima smo radili u prošlosti je posvećenost projektu i veliki uloženi trud da razumeju naš posao, kako bi ispunili postavljene ciljeve. Takođe moram da istaknem, da je i po završenom projektu, H.art nastavio da prati ispunjavanje postavljenih ciljeva u radu sa menadžerskim timom Merisa.
  Verujem da će rad sa H.art-om unaprediti naše rezultate, kao i motivaciju zaposlenih koja vodi ka željenim rezultatima.“
  Zoran Dželatović, Generalni direktor, MERIS doo

  “Marija je HR ekspert sa velikim potencijalom da prenese znanje i da razazna specifične detalje karakteristične za svaku kompaniju. Takođe je za nju karakteristično da je veoma strpljiva i orjentisana ka klijentima. Njeni najveći kvaliteti su to što je stručna, efikasna, kreativna”.
  Slobodan Marković, HR menadžer, Invekta group

  Preporuke Direct Media 2015

  Preporuke Direct Media

  “Program je izuzetno koristan za lični razvoj. Skoro sve module programa sam postavio kao sopstvene razvojne ciljeve. Otvoren je ogroman prostor kao motivacija za razvoj pojedinaca, timova i kompanija. Ovo su sjajni programi, prilagođeni pojedincima i timovima, i daju izuzetne rezultate.”
  Vladimir Aranđelović, Menadžer digitalnih medija, Direct Media

  “Uvek bih preporučila H.art, rekla bih da su fantastični, da razumeju ljude i da umeju da grade i razvijaju grupu. Treninzi su kvalitetni i sadržajni, a koučing razumljiv element praćenja i utvrđivanja stečenog znanja. Ceo program je bio fantastično organizovan, odlično pripremljen i izvanredno isporučen. Iznad prethodno postavljenih ciljeva. Vidi se da treneri imaju veliko iskustvo i verovala sam im sve što su govorili. “
  Brana Kosanić, Menadžer računovodstva, Direct Media

  “Zadovoljan sam opštim pristupom i konceptom. Nisam očekivao puno, a dobio sam izuzetne uvide i nove veštine. Treneri su veoma stručni i posvećeni. Primeri su im životni i realni, a ne teorijski i dosadni. Imaju globalno znanje a lokalni pristup. Takođe mi se svidela super sposobnost predavača da zainteresuju i motivišu polaznike.”
  Miljko Daničić, Menadžer računovodstva, Direct Media