Selekcija

Profesionalna selekcija kandidata, prilikom zapošljavanja, predstavlja metod odabira najboljeg kandidata za određenu poziciju. Tokom tog procesa primenjuju se različite metode i tehnike, koje nam pomažu da predvidimo koliko će dati kandidat biti uspešan na svom radnom mestu.

Selection
Našim klijentima nudimo i obuku iz oblasti planiranja zapošljavanja, regrutacije, selekcije i vođenja intervjua sa kandidatima za posao, kako bismo im omogućili da dugoročno upravljaju ovim procesom.
U zavisnosti od zahteva naših klijenata možemo sprovesti ceo proces selekcije kandidata ili samo neke od faza.

Rekli su naši klijenti o nama i našoj usluzi regrutacije i selekcije:

“Na ovaj način još jednom iskazujem zadovoljstvo moje kompanije i lično povodom saradnje sa konsultantskom agencijom H.ART Development Center D.O.O. i posebno sa direktorkom i HR konsultantom Marijom Pavić kao i sa ostalim osobljem koje je bilo uključeno u pomoć oko pronalaženja pravog kandidata za rad u našoj firmi. Saradnja na ovom projektu je trajala nekoliko meseci i sve vreme je bila na naše zadovoljstvo - potpuna, temeljna i sa jasnim ciljevima koji su bili unapred isplanirani.

Posebno je imponovao uvid u ozbiljnost pristupa i rada na projektu, tokom kojeg je od strane agencije H.ART bilo ispitano nekoliko stotina kandidata u nekoliko krugova selekcije po raznim linijama pretraživanja potencijalnih kandidata.

Sasvim sam siguran u svoju preporuku za saradnju sa agencijom H.ART.”

Miloradović Goran, dipl.ing.tehn, Jumo