Tim bilding

Sa svakim timom, H.art strukturisano gradi sve što je bitno za visoku produktivnost tima i pozitivnu atmosferu.

Simulacija poslovanja

Svojim klijentima donosimo napredne tehnologije na polju razvoja, kao i savremene svetske HR trendove i alate.

Simulacija poslovanja

Svojim klijentima donosimo napredne tehnologije na polju razvoja, kao i savremene svetske HR trendove i alate.

Simulacija poslovanja

Svojim klijentima donosimo napredne tehnologije na polju razvoja, kao i savremene svetske HR trendove i alate.

Follow up

Da bi razvoj imao efekat bitno je pre, tokom, a naročito posle treninga usmeriti učesnike na spuštanje naučenog u praksu – kroz različite aktivnosti

simteam.png

On-line timska simulacija poslovanja

Moderan, sveobuhvatni on-line alat za treninge, tim bildinge i asesmente, u kome učesnici vode virtuelne firme pod određenim tržišnim kontekstom i upravljaju  poslovnim  projektima. Članovi svakog  tima dobijaju sledeće uloge: CEO, Finansijski Menadžer, HR Menadžer i Menadžer Prodaje i imaju zadatak da zajedničkom radom ostvare što bolji rejting kompanije na tržištu i nadmaše konkurenciju – druge timove. Interesantna i verna realnosti, simulacija učesnike smešta  u  najrazličitije poslovne situacije. Kompleksna je, ali ne i komplikovna za korišćenje. Iako ima i prodajnog i HR i finansijskog praćenja, glavni fokus nije na brojevima, već na “mekim” poslovnim veštinama poput razumevanja poslovanja, preduzetništva, komunikacije, timskog rada, strateškog planiranja,  rešavanje  problema  i  donošenja  odluka, motivisanja ljudi, delegiranja itd. Ozbiljan i zabavan u isto vreme, obezbeđuje potpunu posvećenost učesnika i podiže energiju. Simteam simulacija je nezavisna od industrije i lako se prilagođava specifičnim potrebama klijenata, a trajanje i težina mogu da variraju.

eduardo-logo.jpg

Simulacija poslovanja za individualni rad

EDUardo platforma nudi opciju i individulanog prolaska kroz simulaciju poslovanja, kao i doradu alata u skladu sa željenom industrijom i ne zahteva prisustvo administratora. Platforma je primenljiva kako u online učenju, tako i u proceni pojedinaca, a oblasti koje pokriva su mnogobrojne: rukovođenje, marketing, preduzetništvo, finansije. „Posebno bi naglasili da je ovo odlična platforma za simulaciju pokretanja proizvoda, kao i simulacija za vođenje poslova u fabrici.“ Logovanjem na svoj profil učesnik pokreće simulaciju i nakon uvodne priče o kompaniji dobija mogućnost da donese niz odluka i prati kako će se one odraziti na poslovanje kompanije.

practify.jpg

On-line platforma za follow-up treninga

Da  bi  se  javila  promena  u  ponašanju  usled  razvoja očigledno nije dovoljno da se samo desi trening. Potrebno je da učesnik programa vežba novu veštinu i spusti naučeno u praksu. Ako je taj način i vremenski efikasan,  tehnološki  savremen  (on-line)  i  ima  elemente igrice i takmičenja, onda je to idealno rešenje. Practify platforma nudi mogućnost da je konsultant i nakon treninga kontinuirano u interakciji sa učesnicima (da utiče i nadgleda njihov razvoj), kao i učesnici između  sebe  i  da  svi  budu  angažovani  za  sopstveni razvoj.  Osim  toga,  daje  značajan  fidbek  o  efektima razvojnog programa pa samim tim pomaže i da se ti efekti uvećaju.

Ovaj on-line alat za follow-up omogućava učesnicima da rešavaju mini zadatke na svom računaru/tabletu/telefonu pre, u toku i nakon treninga i pri tome sakupljaju poene i takmiče se sa drugim članovima virtuelne učionice. Zadaci su dizajnirani tako da pospeše praktičnu primenu i proširivanje znanja stečenih na treningu. Interakcija među učesnicima omogućava da se podele primeri dobre prakse i pruži podrška kolegama na putu sticanja veština – a sve to bez investiranja puno vremena“

Tim bilding

U  zavisnosti  od  potreba  klijenata,  varira  sadržaj  i pristup tim bildingu, koji može biti u većoj ili manjoj meri razbibriga ili pak  ozbiljan  radioničarski  rad  gde igrovne  aktivnosti  služe  da  energizuju  i  povežu  tim ali  i  kao  medij  za  sticanje  uvida.  H.art  ipak  češće organizuje  strukturisane  tim  bildinga  na  kojima  su zaposleni u prilici da sagledaju i unaprede konkretne aspekte  timskog  rada  kao  što  su:  upoznavanje  i povezivanje,  zajednička  vizija  i  strategija,  vrednosti, pravila potrebna za dobro funkcionisanje, međusobna očekivanja,  komunikacija  u  timu,  konflikti  u  timu, „međusobno  rukovođenje“  itd.  Obično  na  kraju aktivnosti diskutujemo o značaju obrađenih tema za efikasan rad u realnom poslovnom okruženju.

tim-bilding

Tim bilding uspeh

Tim bilding

©2019 H.art development center doo. Sva prava zadrzava. Designed By A&M Programming and design