Team building

H.art nudi organizovanje strukturisanih tim bildinga (team building) na kojima su zaposleni u prilici da unaprede vrlo konkretne aspekte timskog rada. U zavisnosti od potreba klijenata varira sadržaj i pristup tim bildingu, koji može biti ozbiljnog ili zabavnog karaktera. Ukoliko je potrebno, na kraju aktivnosti pozivamo učesnike da zajedno diskutujemo o značaju obrađenih tema za efikasan rad u realnom poslovnom okruženju (debrifing).
Posebnu mogućnost za građenje timova predstavlja jedrenje, koje H.art konsultanti organizuju u saradnji sa iskusnim skiperima (tj. kapetanima jedrilica).

Team Building Session

Rekli su o nama i našim tim bildinzima

"U ime kompanije Holcim (Srbija) d.o.o. želim da vam se iskreno zahvalim na održanom Team-building-u koji ste organizovali za potrebe naše kompanije. Rad sa H.art-om je za nas bio od velikog značaja, posebno imajući na umu svrhu i cilj samog treninga, kao i heterogenu grupu polaznika. Profesionalan pristup H.art-a samoj problematici treninga, kao i spremnost da se trening prilagodi našim potrebama, ali da se pri tome ne izgubi na kvalitetu, za nas je od velike koristi. Ono što nas je opredelilo na saradnju sa H-art-om bila je duboka analiza potreba kompanije, i kreiranje treninga upravo u skladu sa identifikovanim potrebama, ali i sveže i kreativne ideje koje u eri interneta i brzog stila poslovanja i života nije lako iznedriti." - Nevena Radovanović, Menadžer za regrutaciju, trening i razvoj zaposlenih, Holcim, Srbija

"Želim da vam se lično zahvalim na saradnji, na divnom vikendu i uspešnom projektu. Bili ste super, mada, nismo drugo ni očekivali! Mislim da je sve bilo na visokom nivou, i da je Meris zadovoljan, videvši i neku drugu dimenziju, novu stranu upravljanja i firme. Naravno, za neke će to biti duži proces, ali, za većinu, verujem, u startu prava stvar." - Maja Dželatović, marketing konsultant, Strategic communications consultancy

Team Building

Team Building