Articles

Development has its own different forms. If we hear and read and try, the greater the probability is that knowledge becomes a skill.

Articles

Development has its own different forms. If we hear and read and try, the greater the probability is that knowledge becomes a skill.

Articles

Development has its own different forms. If we hear and read and try, the greater the probability is that knowledge becomes a skill.

Articles

Development has its own different forms. If we hear and read and try, the greater the probability is that knowledge becomes a skill.

"GROW model", Visnjić, V. | Economic online | August 2017.

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Coaching, as one of the management styles, is a method of focused conversations aimed at achieving a particular goal, which ultimately leads to the improvement and development of an individual or an employee.

GROW model

 

Koučing, kao jedan od stilova rukovođenja, jeste metod fokusiranih razgovora usmerenih na ostvarivanje određenog cilja, koji krajnje dovodi do unapređenja i razvijanja pojedinca, odnosno zaposlenog. Postoje brojni modeli kojima se koučing u praktičnom smislu služi, a jedan od najzastupljenijih jeste GROW model. Ovo je zapravo akronim, gde svako slovo ove reči predstavlja jedan korak, odnosno akciju koju bi trebalo preduzeti u okviru koučing sesije. Evo koji su to koraci:

G (goal) – CILJ

Za početak neophodno je definisati cilj koučinga. Ovo je korak u kome se postavljaju pitanja kao što su: koji problem želim da rešim, šta želim da unapredim, koje su moje oblasti za razvoj, šta želim time da postignem i tome sl. Prilikom određivanja cilja važno je da on bude pozitivno formulisan, da bude vremenski određen i realan, odnodno dostižan.

R (reality) – TRENUTNO STANJE

U drugom koraku postoje dva aspekta na koje treba obratiti pažnju. Jedan se odnosi na procenu realnog stanja u kontekstu postavljenog cilja, a druga na procenu sopstvenih kvaliteta, ali i prepreka za ostvarenje definisanog cilja. Dakle, ovde je korisno fokusirati se na resurse i potencijalna ograničenja koje se tiču trenutnog okruženja, ali i na sopstvene snage i slabosti koje nam mogu pomoći/odmoći u dostizanju cilja.

O (options) – OPCIJE ZA REŠENJA

U trećem koraku se izlistavaju sve moguće opcije koje bi rezultirale ostvarenjem cilja. Tokom ovog procesa korisno je i razmisliti o prednostima i nedostacima svakog pristupa i u kojoj meri oni garantuju dostizanje cilja.

W (what & will) – KORACI I POSVEĆENOST

Poslednji korak obuhvata motivisanost i posvećenost cilju gde je ključno redovno procenjivanje uloženog truda i postignutog. Pored toga, ovaj korak podrazumeva i detaljno planiranje sprovođenja aktivnosti i krajnje, njihova realizacija.

                Prikazani GROW model je odličan alat za relativno brzu i strukturisanu procenu trenutnog problema, datih okolnosti i neophodnih koraka koji bi doveli do njegovog rešavanja.

 

Vilena Višnjić

H.art Development Center

www.hart.rs

©2024 H.art development center doo. All rights reserved. | Privacy policy | Designed By A&M Programming and design

Search

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies. | Privacy policy |
Ok