Procena menadžera

Da bi razvoj bio efikasan i efektan, H.art precizno procenjuje i prioritizuje razvojne potrebe.

Procena kompanija i timova

Da bi razvoj bio efikasan i efektan, H.art precizno procenjuje i prioritizuje razvojne potrebe.

Procena menadžmenta

Da bi razvoj bio efikasan i efektan, H.art precizno procenjuje i prioritizuje razvojne potrebe.

razvojni projekti asesent

Procena kompanije i timova

Na nivou kompanije se radi nekoliko vrsta procena i analiza: procena oblasti za unapređenje kompanije, procena organizacione kulture, procena zadovoljstva i nivoa angažovanosti zaposlenih. Svaka od njih se vrši na nekoliko načina i on se uvek određuje u skladu sa potrebama kompanije i okvirnim planom kasnijeg razvoja. U jednom slučaju konsultanti putem strukturisanih intervjua prikupljaju informacije od ključnog uzorka ljudi iz kompanije. Druga opcija uključuje zaposlene kao aktivne učesnike u proceni i analizi i tada se koristi radioničarski rad, koji podseća na rad fokus grupa. Nekada se koristi i metod anketiranja zaposlenih.

Iako postoji čitav spektar licenciranih upitnika ili pak kreiranih za potrebe konkretne kompanije, klijenti su sve više zainteresovani za licencirani online alat “Quantified company”, koji omogućava da ispitanici sami postavljaju stavke za procenu, a da ih zatim svi i vrednuju.

Važno je da ove procene služe kao osnova za postavljanje razvojnih ciljeva i plana razvoja u našim projektima ili u internom kompanijskom razvoju i planiranju promena. Pažljivo urađena objektivna procena potreba za razvojem u kompaniji daje mogućnost i retesta nakon sprovedene usluge ili projekta, čime se mere efekti rada.

Procena menadžera

Procena ili asesment predstavlja strukturisani pristup utvrđivanju relevantnih informacija o poslovnim ili liderskim kompetencama, psihološkim karakteristikama, motivaciji i aspiracijama zaposlenog. Cilj je dobijanje informacija o kapacitetima i potencijalima i ograničenjima zaposlenih, radi što preciznijeg predviđanja njihovog individualnog uspeha i timskog uspeha. Namenjena je kompanijama gde postoji dilema da li je neko spreman da bude unapređen, da li je na pravom radnom mestu ili treba da bude karijerno usmeren, u kom pravcu treba da se razvija i motiviše, odnosno kako da se njime rukovodi, kako da se formira tim ili optimizuje organizaciona struktura.

Metodologiju čini strukturisani intervju zasnovan na kompetencama, baterija testova i grupna vežba sa studijom slučaja, gde se određene veštine, osobine, stavovi i sposobnosti mogu videti na delu. Naš tim je akreditovan i za upotrebu on-line simulacije poslovanja u kojoj ispitanici u grupama vode poslovanje virtuelnih firmi, pri čemu svako ima svoju ulogu, a timovi su jedni drugima konkurencija na tržištu.

Pored asesment centra, radi se i procena „360 stepeni“ putem instrumenta koji su H.art konsultanti razvili. Uključuje integrisanje podataka dobijenih od nadređenih, kolega i/ili podređenih, koje se porede sa samoprocenom.

©2024 H.art development center doo. Sva prava zadrzava. | Politika privatnosti | Designed By A&M Programming and design
Kolačići nam olakšavaju pružanje naših usluga. Korišćenjem naših usluga dozvoljavate nam da koristimo kolačiće. | Politika privatnosti |
Ok