E-razvoj

U svojim razvojnim projektima H.art „blanded learning“ pristupom kombinuje “eLearning” i razvojne aktivnosti uživo, koristeći najsavremenije onlajn alate.

Simulacija poslovanja

Svojim klijentima donosimo napredne tehnologije na polju razvoja, kao i savremene svetske HR trendove i alate.

Simulacija poslovanja

Svojim klijentima donosimo napredne tehnologije na polju razvoja, kao i savremene svetske HR trendove i alate.

Pregled usluga

H.ART I BLANCHARD LIVE ONLINE KOUČING/ TRENING/VEBINAR

H.ART I BLANCHARD LIVE ONLINE KOUČING/TRENING/VEBINAR

H.art organizuje za svoje klijente virtuelne treninge preko online platforme sa ciljem da pruži mogućnost učesnicima da imaju interakciju sa konsultantom i ostalim učesnicima, a da pri tome prate trening sa bilo koje lokacije preko svog telefona, tableta ili računara. Klijent sam bira željeni nivo interakcije (chat, anketa, pisanje/crtanje po slajdu, usmena diskusija), kao i do koje mere će učesnici biti vidljivi (mikrofon, kamera). Obično su tri dvosatne sesije sa razmacima od par dana pandan jednodnevnom F2F treningu. Sve postojeće H.art i Blanchard teme, kao i nove koje klijenti sami predlože, mogu biti organizovane i na ovaj način. Postoji nekoliko opcija:
  • Koučing – do 5 učesnika, vođena usmena diskusija kroz koju svi učesnici paralelno prorađuju svoju „temu“ i imaju benefit ne samo od pitanja i saveta koji dolaze od voditelja već i od ostalih učesnika
  • Trening – do 16 učesnika, trener daje teorijske inpute učesnicima i vodi diskusiju i zadaje različite vežbe za praktičnu primenu (slično kao u F2F treningu)
  • Vebinar – do 100 učesnika, najveći deo inputa dolazi od trenera, dok se interakcija sa učesnicima ostvaruje putem četa i odgovora na anketu pri čemu oni mogu da postavljaju pitanja i utiču na tok sesije.

POGLEDAJTE JEDAN OD NAŠIH ODRŽANIH VEBINARA OVDE.

H.ART eLEARNING

H.ART eLEARNING

H.art poseduje bazu kreranih eLearning kurseva koje učesnici mogu pohađati preko računara, tableta ili telefona svojim tempom sa bilo koje lokacije. Kombinacija video klipova, članaka i tekstualnih materijala, kao i smenjivanje inputa, zadataka i kvizova znanja, omogućava da se kod učesnika održi pažnja i visoka motivacija u različitim fazama prolaska kroz kurs. Klijenti mogu da odaberu neki od već kreiranih i oprobanih eLearning-a na srpskom jeziku ili da sami iniciraju kreiranje kursa po njihovoj meri u pogledu sadržaja, trajanja, metodologije. Kursevi su sačinjeni od odeljaka, koji predstavljaju smislene tematske celine u trajanju od 30 minuta efektivnog rada. Obično je eLearning od četiri odeljka, odnosno dva sata aktivnog rada (raspoređenog kroz određeni vremenski period) pandan jednodnevnom F2F treningu. Tokom celokupnog perioda korišćenja platforme učesnicima je omogućena tehnička podrška. Neke od najtraženijih tema su: Osnove rukovođenja, Asertivna komunikacija, Upravljanje vremenom.
ISPROBAJTE DEMO VERZIJU KLIKOM NA OVAJ LINK.
 
 
BLANCHARD Elearning

BLANCHARD eLEARNING

Blanchard eLearning kursevi kreirani su u skladu sa najnovijim svetskim trendovima, bazirani na zaključcima iz neuro-istraživanja o tome na koji način ljudi uče i usvajaju nove informacije. U svakom kursu kreirana je optimalna kombinacija video klipova visoke produkcije, interaktivnih pdf materijala, raznovrsnih zadataka za učesnike, animirajućih vežbi, studija slučaja i kvizova znanja. Za iste programe postoje opcije veoma kratkih kurseva (do 30 minuta) ali i sveobuhvatnijih eLearning-a koji traju do nekoliko sati efektivnog rada. Kursevi su dostupni na engleskom jeziku, uz mogućnost izrade eLearninga i na srpskom jeziku, na već dobro poznate Blanchard teme: SLII®, Timsko rukovođenje, Samorukovođenje, Rukovodilac po prvi put, Građenje poverenja.
SAZNAJTE VIŠE KLIKOM NA OVAJ LINK.
EDUARDO SIMULACIJA POSLOVANJA

EDUARDO SIMULACIJA POSLOVANJA

EDUardo simulacija poslovanja omogućava učesnicima da uče na jedinstven i zabavan način - kroz vođenje virtuelne kompanije. Kako i sam naziv kaže, njihova najveća vrednost u učenju ili asesmentu je simuliranje kompleksnih aspekata poslovanja i rukovođenja iz realnosti, zbog čega „gađa“ mnogobrojne kompetence istovremeno. Učesnik donosi niz odluka, a na kraju svakog meseca dobija izveštaj o tome na koji način su se donete odluke odrazile na poslovanje kompanije. Postoje različiti već kreirani moduli, kao što su: Lideršip veštine, Upravljanje kriznim situacijama, Vođenje on-line poslovanja, Vođenje fabrike i mnogi drugi; a simulacija je prilagodljiva, pa klijenti mogu da sugerišu svoje teme. Postoje dve opcije korišćenja:
1) jednokratno u vidu (fasilitirane) radionice
2) kao eLearning – u kome su učesnicima pored simulacije dostupni video klipovi i drugi materijali za učenje.
Može se koristiti individualno ili u grupi/timu, kada je čak i omogućeno da učesnici posluju na istom tržištu i na taj način se takmiče među sobom. Trajanje prolaska kroz simulaciju se u proseku kreće od dva do četiri sata, a u zavisnosti od ciljeva primene može da traje i duže od toga.
ISPROBAJTE DEMO VERZIJU KLIKOM NA OVAJ LINK.
 
SIMTEAM SIMULACIJA POSLOVANJA

SIMTEAM SIMULACIJA POSLOVANJA

SimTeam je timska simulacija poslovanja u kojoj učesnici, raspoređeni u timove od 3-5 članova, vode virtuelne firme. Pri tome, svaki od članova tima daje doprinos iz različite uloge: HR, prodaja, finansije, liderstvo, strategija. Ukoliko učestvuje više timova, oni će se takmičiti kao konkurencija na tržištu. Na ovaj način učesnici stiču uvide o ključnim aspektima vođenja poslovanja i važnosti saradnje između različitih sektora kako bi kompanija bila uspešna. Aktiviraju se i veštine tipa: timski rad, komunikacija, delegiranje, motivisanje, upravljanje vremenom, reagovanje na stres, upravljanje promenama itd. Pogodan je za tim bildinge, treninge, kick-off ili završnica razvojnog projekta, asesmente,...
ZATRAŽITE PRISTUP DEMO VERZIJI KLIKOM NA OVAJ LINK.
BLENDED LEARNING

BLENDED LEARNING

Kako je H.art-u osnovna metodološka niša „razvojni projekat“, koji podrazumeva procesni pristup razvoju komeptenci kod učesnika, vrlo često Klijenti u saradnji sa Konsultantom kreiraju optimalnu kombinaciju aktivnosti koja će dovesti do razvojnih efekata, pri čemu se eRazvoj često povezuje sa drugim uslugama, kao na primer: self-asesment pre i nakon programa, koučing podrška, uživo treninzi, tako da predstavlja deo „blended learning“ procesa.
©2024 H.art development center doo. Sva prava zadrzava. | Politika privatnosti | Designed By A&M Programming and design
Kolačići nam olakšavaju pružanje naših usluga. Korišćenjem naših usluga dozvoljavate nam da koristimo kolačiće. | Politika privatnosti |
Ok