Članci

Razvoj ima svoje različite oblike. Ako i čujemo i pročitamo i isprobamo, veća je verovatnoća da znanje postane veština.

Članci

Razvoj ima svoje različite oblike. Ako i čujemo i pročitamo i isprobamo, veća je verovatnoća da znanje postane veština.

Članci

Razvoj ima svoje različite oblike. Ako i čujemo i pročitamo i isprobamo, veća je verovatnoća da znanje postane veština.

Članci

Razvoj ima svoje različite oblike. Ako i čujemo i pročitamo i isprobamo, veća je verovatnoća da znanje postane veština.

"Lideri koji brinu o ljudima", Mančić, M. | Ekonomski Online | Januar 2018.

Šta ako okrenemo hijerarhijsku piramidu “naopačke”?
Kod tradicionalne hijerarhijske piramide često se dešava da ljudi smatraju da rade za svoje rukovodioce. Ono što se tada dešava jeste da se sva energija usmerava ka vrhu piramide, umesto ka klijentima i ljudima koji su u prvim redovima, odnosno u dodiru sa klijentima.

Tek kada se prevaziđe razmišljanje o rukovođenju u terminima moći i kontrole, moguće je okrenuti piramidu “naopačke” i otvoriti mogućnost alternativnog načina rukovođenja – onog u kome pored upravljanja zaposlenima, lider u podjednakoj meri i služi zaposlenima, brine se o njima i obezbeđuje sve što im je potrebno kako bi bili uspešni u poslu koji obavljaju.

Kako bi se ovo na pravi način ostvarilo, bitno je napraviti razliku između dve uloge lidera u organizaciji:
Prva je strateška uloga: postavljanje vizije i smera kretanja organizacije. Ovde je glavna uloga lidera davanje odgovora na pitanje: “ko smo mi?” (svrha postojanja kompanije/sektora/pozicije), “gde idemo?” (slika željene budućnosti kompanije)i “koja načela ćemo poštovati?” (vrednosti kompanije).

Tradicionalna piramida hijerarhije je vrlo primenljiva u fazi postavljanja vizije i smera kretanja organizacije. Lideri u ovoj fazi mogu i treba da uključe i druge iskusne ljude iz ili izvan organizacije, ali odgovornost ostaje na njima i ne mogu je delegirati drugima.

Druga uloga jeste – služenje zaposlenima. Kada je ljudima jasno gde treba da idu, lider treba da “služi” svim ljudima koji su u tradicionalnoj piramidi ispod njega i omogući im da uspešno urade svoj deo posla i dovedu do zadovoljstva klijenta. Ovakav rukovodilac će, kada stvari ne idu dobro prvo pogledati u ogledalo i razmotriti šta bi on mogao da uradi drugačije, a kada stvari idu dobro uvek gledati koga bi sve mogao da pohvali za doprinos.
Ni jedna od dve uloge lidera nije bolja od druge, a obe su neophodne kako bismo gradili kulturu u organizaciji koja će dovesti do visokih rezultata, kao i do visokog stepena zadovoljstva zaposlenih.
Budite lider koji brine o svojim ljudima!
 


Milica Mančić , http://www.hart.rs/konferencija/

©2024 H.art development center doo. Sva prava zadrzava. | Politika privatnosti | Designed By A&M Programming and design
Kolačići nam olakšavaju pružanje naših usluga. Korišćenjem naših usluga dozvoljavate nam da koristimo kolačiće. | Politika privatnosti |
Ok