Koučing

Cilj koučinga sa klijentom je uspešno samostalno funkcionisanje u okviru oblasti koju želi da razvije.

Timski koučing

Ceo tim jedne organizacije dobija priliku da proradi i vizualizuje zajedničke ciljeve, kao i da sagleda potrebne korake ka ostvarenju te vizije.

Koučing

Najefektivniji i najefikasniji vid unapređivanja veština i znanja zaposlenih za postizanje ciljeva.

razvojni-projekti-koucing-avg-2019.png

Individualni, grupni i timski koučinzi

Koučing  predstavlja  najefektivniji  i  najefikasniji  vid unapređivanja veština i znanja zaposlenih za postizanje ciljeva. Desetak godina unazad koristimo najsavremenije platforme za individualni rad sa klijentom, uz mogućnost da se i timski ili grupni koučinzi održe na ovaj način.

Individualni koučing

Koučing  predstavlja  najefektivniji  i  najefikasniji  vid unapređivanja veština i znanja zaposlenih za postizanje  ciljeva.  Odgovarajući  na  pitanja  kouča,  kouči  sam pronalazi  rešenja  za  izazove  pred  kojima  se  nalazi. Namenjen  je  svima  koji  žele  da  dostignu  svoj  maksimum u odnosu na konkretan poslovni cilj ili u sferi neke veštine. Koristimo eklektički pristup, kombinujući nekoliko različitih koučing pravaca (Kognitivno bihejvioralni, Erikson, NLP i Transakcioni). Osim na srpskom, radimo i  na engleskom  jeziku,  takođe,  osim  uživo,  i putem telefona i Skype-a. Naša praksa je da koučing ciljeve dogovaramo zajedno sa nadređenim od koučija i/ili sa HR-om. S obzirom da su H.art koučevi većinom i dugogodišnji treneri za veštine rukovođenja, u dogovoru sa klijentom nekada se koristi i kombinacija koučinga i mentoringa.

Grupni koučing

Za razliku od individualnog koučinga gde kouč radi sa jednom osobom, na njenim ličnim izazovima,  ciljevima i razvojnim potrebama, na grupnom koučingu se takođe prorađuju lični ciljevi, s tim što se to radi u grupi osoba koje imaju slične teme i potrebe. Svi učesnici imaju benefit od toga što čuju razmišljanja drugih i što jedni drugima asistiraju i pružanju podršku.

Timski koučing

U timskom koučingu,  ceo tim jedne kompanije ili organizacije se posmatra kao jedinka. Učesnici prorađuju njihove zajedničke ciljeve i izazove. Poenta je da se tim toliko osamostali i postane funkcionalan da kroz buduće izazovne situacije prolazi kao da je pored njih kouč. Dakle, na ovakvim radionicama, neretko se ide ka vizualizovanju zajedničkog cilja, sagledavanju potrebnih koraka za ostvarenje te vizije, a svi učesnici se osnažuju da budu što posvećeniji dogovorenim koracima. Za razliku od grupnog koučinga gde je optimalni broj učesnika 3 do 6, kod timskog koučinga se nekad dešava se da tim čini veliki broj članova. U tom slučaju se preporučuje da dominantni metodološki pristup bude  strukturisana  otvorena  konverzacija  u  grupi, odnosno „World cafe“ i „Open space technology“. To tačno  podrazumeva  da  se  određena  pitanja  i  teme smeštaju  na  nekoliko  „punktova“  u  prostoru,  a  da učesnici imaju prilike da kruže diskutujući i zaključujući stvari koje su im od značaja na određenim poljima.

Obuka koučing veština i kreiranje koučing i mentoring sistema

Kompanijama nudimo i mogućnost da razvijemo njihove  unutrašnje  resurse  obučavanjem  menadžera koučing  veštinama kako bi uspešnije nosili svoju lidersku ulogu  i/ili  postavljanjem  internog  koučing sistema bilo kroz osnaživanje odabranih „internih koučeva“ iz redova menadžera, zaposlenih ili HR-a (najčešće HRBP).

©2024 H.art development center doo. Sva prava zadrzava. | Politika privatnosti | Designed By A&M Programming and design
Kolačići nam olakšavaju pružanje naših usluga. Korišćenjem naših usluga dozvoljavate nam da koristimo kolačiće. | Politika privatnosti |
Ok